Oferta

 Firma DALBA wykonuje prace w zakresie:

 • Przeglądy oraz inwentaryzacje budowli hydrotechnicznych poparte dokumentacja techniczna przy pomocy zapisu cyfrowego,
 • Prace wydobywczo poszukiwawcze
 • Batymetria zbiorników wodnych
 • Umacnianie dna zbiorników materacami betonowymi oraz geowłókniną
 • Umacnianie brzegów rzek zbiorników gabionami
 • Betonowanie podwodne , uszczelnianie ścianek z brusów betonowych
 • Podwodne prace minerskie
 • Ciecie i spawanie pod woda
 • Inspekcja i oczyszczanie dna zbiorników i kanałów
 • Układanie kabli , rurociągów w dnie i na dnie
 • Naprawa uszkodzeń elementów budowli hydrotechnicznych
 • Ocena stanu części podwodnych i nadwodnych budowli hydrotechnicznych