Prace podwodne i hydrotechniczne

Firma Usługowa DALBA została założona w 1986r. Od początku swojego istnienia firma DALBA zajmuje się wykonywaniem prac podwodnych w pełnym zakresie oraz budowy i remontów obiektów hydrotechnicznych. Prace podwodne wymagają doświadczonych nurków. Nasza Firma dysponuje zespołem nurków z wieloletnim stażem pracujących pod kierownictwem kierownika robót podwodnych z trzydziestoletnim stażem i doświadczeniem zawodowym.

Zaufaj specjalistom w swojej dziedzinie

Stawiamy na ciągły rozwój w sferze wyposażenia technicznego jak i podnoszenia kwalifikacji pracowników aby spełniać wymagania i oczekiwania naszych klientów oraz by sprostać nowym wyzwaniom jakie niesie postęp techniczny w pracach podwodnych i hydrotechnicznych. Firma DALBA spełnia wymagania zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy według normy PN-N 18001:2007 i OHS20890 potwierdzone certyfikatem utrzymywanym przez SAI GLOBAL